Tư Vấn Xét Nghiệm Miễn Phí : 0909 000 966

Xét nghiệm chọc hút hạch sử dụng trong chẩn đoán lao hạch?

samy nguyen

Moderator
Thành viên BQT
Được coi là xét nghiệm có ý nghĩ nhất trong chẩn đoán lao hạch ngoại biên. Tất cả những trường hợp hạch ngoại biên sưng to cần phải chọc hút hạch bằng kim nhỏ để làm xét nghiệm tế bào học. Trong các trường hợp lao hạch điển hình, trên tế bào đồ bao giờ cũng gặp các thành phần sau: chất hoại tử bã đậu, tế bào Langhans và tế bào bán liên. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp ta chỉ tìm thấy một số thành phần việc tìm thấy đầy đủ các thành phần của lao trong tổ chức hạch phụ thuộc nhiều vào giai đoạn tiến triển của hạch lao.Chẩn đoán tế bào học lao hạch ngoại biên qua chọc hút kim nhỏ cho kết quả chẩn đoán xác định cao từ 70 – 90%. Ngoài ra có thể tìm vi khuẩn lao trong bệnh phẩm chọc hút hạch bằng phương pháp soi trực tiếp hoặc nuôi cấy.
 

Facebook Comment

HTML

Top