Tư Vấn Xét Nghiệm Miễn Phí : 0909 000 966

Hóa chất xét nghiệm sinh hóa Beckman Coulter

kimhung

Member
Cty Kim Hưng xin gửi quý khách hàng bảng chào giá các mặt hàng hóa chất sinh hóa của Beckman Coulter hiện chúng tôi đang phân phối .

STT Tên sản phẩm CODE Xuất xứ Loại ĐVT Quy cách
1 ACP OSR6101 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 2x15ml +2x15ml + 4S + 10ml
2 Albumin OSR6102 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x29ml
3 Albumin OSR6202 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x54ml
4 ALP OSR6104 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x30ml +4x30ml
5 ALT/GPT OSR6107 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x50ml +4x25ml
6 Amphetamines/Ecstasy OSR6323 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 2x16ml +2x16ml
7 Antibiotic TDM Multi-Calibrator ODC6413 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 2x7.5ml + 2x5ml
18 APO A1 OSR6142 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 4x13ml +4x13ml
9 Apo A1 & B Calibrator ODR3005 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 3x2x1ml
10 Apo A1 & B Calibrator ODR3022 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 5x1x2ml
11 Apo B OSR6143 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 5x1x2ml
12 ASO OSR6194 Beckman Coulter
(Made in Spain) TQ-ĐB Hộp 4x51ml + 4x7ml
13 AST/GOT OSR6109 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x25ml +4x25ml
14 Barbiturates OSR6315

Beckman Coulter
(Made in Ireland)
ĐB Hộp 2x16ml +2x16ml
15 Benzodiazepines OSR6316 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 2x16ml +2x16ml
16 Bicarbonate OSR6316 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 4x25ml
17 Bicarbonate OSR6290 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 4x50ml
18 Bicarbonate Calibrator ODC0019 Beckman Coulter
(Made in USA) ĐB Hộp 3x25ml + 3x25ml
19 C3 OSR6159 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 4x10ml +4x8ml
20 C4 OSR6160 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 4x10ml +4x8ml
21 Calcium (Arsenazo) OSR61117 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x29ml
22 Calcium oCPC OSR6113 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 4x27ml +4x27ml
23 Calcium oCPC OSR6213 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x50ml +4x50ml
24 Carbamazepine OSR6414 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 2x16ml +2x16ml25
Ceruloplasmin OSR6164 Beckman Coulter ĐB Hộp 4x18ml +4x5ml
26 Cholesterol OSR6116 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x22.5ml
27 Cholesterol OSR6216 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x45ml
28 Cholinesterase OSR6114 Beckman Coulter
(Made in Italy) TQ - ĐB Hộp 4x30ml +4x6ml
29 CK (NAC) OSR6179 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x22ml+4x4ml+4x6ml
30 CK (NAC) OSR6279 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x44ml+4x8ml+4x13ml
31 CK-MB OSR61155 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 2x22ml+2x4ml+2x6ml
32 CK-MB Calibrator ODR30034 Beckman Coulter
(Made in USA) TQ Lọ 1x1ml
33 CK-MB Control Serum Level 1 ODR30035 Beckman Coulter
(Made in USA) TQ Lọ 1x2ml
34 CK-MB Control Serum Level 2 ODR30036 Beckman Coulter
(Made in USA) TQ Lọ 1x2ml
35 Cleaning Solution 66039 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Bình 500ml
36 Cocaine OSR6317 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 2x16ml +2x16ml
37 Control Serum Level 1 ODC0003 Beckman Coulter
(Made in USA) TQ Lọ 1x5ml
38 Control Serum Level 2 ODC0004 Beckman Coulter
(Made in USA) TQ Lọ 1x5ml
39 Core TDM Multi-Calibrator ODC6411 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 2x7.5ml + 2x5ml
40 Creatinine OSR6178 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x51ml +4x51ml
41 Creatinine (Enzymatic) OSR61204 Beckman Coulter
(Made in Japan) ĐB Hộp 4x45+4x15ml
42 CRP OSR6147 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ-ĐB Hộp 4x14ml +4x6ml
43 CRP (Latex) Control Serum ODC0013 Beckman Coulter
(Made in Japan) ĐB Hộp 2x3ml + 2x3ml
44 CRP Latex OSR6199 Beckman Coulter
(Made in Japan) TQ Hộp 4x30ml + 4x30ml
45 CRP Latex Calibrator Highly Sensitive (HS) set ODC0027 Beckman Coulter
(Made in Japan) TQ Hộp 5x2ml
46 CRP Latex Calibrator Normal (N) Set ODC0026 Beckman Coulter
(Made in Japan) TQ Hộp 5x2ml
47 DAU High Multi-Drug Calibrator ODC6318 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 1x5ml
48 DAU Intermediate Multi-Drug Calibrator ODC6317 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 1x5ml
49 DAU Methadone Cut-off Calibrator ODC6319 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 1x5ml
50 DAU Methadone High Calibrator ODC6321 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 1x5ml
51 DAU Methadone Intermediate Calibrator ODC6320 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 1x5ml
52 DAU Multi-drug control ODC0006 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 3x5ml + 3x5ml
53 DAU Negative Calibrator ODC6314 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 1x5ml
54 DAU Primary Cut-off Multi-Drug Calibrator ODC6315 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 1x5ml
55 DAU Secondary Cut-off Multi-Drug Calibrator ODC6316 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 1x5ml
56 DAU Speciality control ODC0007 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 3x5ml + 3x5ml
57 DAU THC 100 Calibrator ODC6325 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 1x15ml
58 DAU THC 25 Calibrator ODC6322 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 1x15ml
59 DAU THC 25 Control ODC0008 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 1x15ml + 1x15ml
60 DAU THC 50 Calibrator ODC6323 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 1x15ml
61 DAU THC 50 Control ODC0009 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 1x15ml + 1x15ml
62 DAU THC 75 Calibrator ODC6324 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 1x15ml
63 D-DIMER OSR60135 Beckman Coulter
(Made in Japan) ĐB Hộp 2x12.5ml+2x12.5ml
64 D-DIMER Calibrator ODR3033 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 2x2.5ml+2x0.5ml
65 D-DIMER Control ODC0029 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 2x0.5 ml + 2x0.5ml
66 Digitoxin OSR6403 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 2x21ml + 2x12.8ml
67 Digitoxin Calibrator ODC6403 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 6x1x2.5ml
68 Digoxin OSR6404 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 2x17.6ml + 2x12.8ml
69 Digoxin Calibrator ODC6404 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 6x1x2.5ml
70 Direct Bilirubin OSR6211 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x20ml +4x20ml
71 EDDP OSR6318 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 2x16ml +2x16ml
72 Ferritin OSR61203 Beckman Coulter
(Made in Japan) TQ-ĐB Hộp 4x24+4x12ml
73 Gentamycin OSR6420 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 2x12ml +2x9ml
74 GGT OSR6120 Beckman Coulter
(Made in Japan) TQ Hộp 4x40ml +4x40ml
75 Glucose OSR6121 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 4x25ml +4x12.5ml
76 Glucose OSR6221 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x53ml +4x27ml
77 Haptoglobin OSR6165 Beckman Coulter
(Made in USA) ĐB Hộp 4x16.5ml +4x4.5ml
78 HbA1c Liquid Control mới(ĐB) B12396 Beckman Coulter
(Made in USA) TQ-ĐB Hộp 2 lọ x 1.0ml x 2 level
79 HbA1c mới(ĐB) B00389 Beckman Coulter
(Made in Germany) TQ - ĐB Hộp 2x37.5ml + 2x7.5ml + 2x34.5ml + 5x2.0ml
80 HDL/LDL-Cholesterol control serum ODC0005 Beckman Coulter
(Made in Norway) TQ Hộp 3x5ml + 3x5ml
81 HDL-Cholesterol OSR6287 Beckman Coulter
(Made in Japan) TQ Hộp 4x51.3ml +4x17.1ml
82 HDL-Cholesterol Calibrator ODC0011 Beckman Coulter
(Made in Japan) TQ Hộp 2x3ml
83 Hemoglobin Denaturant 472137 Beckman Coulter
(Made in Germany & USA) TQ Hộp 2x250ml
84 IgA OSR61171 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 4x14ml+4x11ml
85 IgG OSR61172 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 4x22ml+4x20ml
86 IgM OSR61173 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 4x14ml+4x11ml
87 Inorganic Phosphorous OSR6122 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x15ml +4x15ml
88 Inorganic Phosphorous OSR6222 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x40ml +4x40ml
89 Iron OSR6186 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x15ml +4x15ml
90 Iron OSR6286 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x30ml +4x30ml
91 ISE Buffer 66320 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x2000ml
92 ISE High Serum Standard 66316 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x100ml
93 ISE Internal Reference 66314 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 2x25ml
94 ISE Low Serum Standard 66317 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x100ml
95 ISE Low/High Urine Standard 66315 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 2x100ml + 2x100ml
96 ISE Mid Standard 66319 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x2000ml
97 ISE Na+/K+ Selectivity Check 66313 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 2x25ml
98 ISE Reference 66318 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x1000ml
99 ITA Control Serum Level 1 ODC0014 Beckman Coulter
(Made in USA) TQ Lọ 1x2ml
100 ITA Control Serum Level 2 ODC0015 Beckman Coulter
(Made in USA) TQ Lọ 1x2ml
101 ITA Control Serum Level 3 ODC0016 Beckman Coulter
(Made in USA) TQ Lọ 1x2ml
102 Lactate OSR6193 Beckman Coulter
(Made in Italy) TQ Hộp 4x10mlR1+4xR1lYO
103 LDH OSR6128 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x40ml+4x20ml
104 LDL-Cholesterol OSR6183 Beckman Coulter
(Made in Japan) ĐB Hộp 4x27ml +4x9ml
105 LDL-Cholesterol OSR6283 Beckman Coulter
(Made in Japan) TQ Hộp 4x51.3ml +4x17.1ml
106 LDL-Cholesterol Calibrator ODC0012 Beckman Coulter
(Made in Japan) TQ Hộp 2x1ml
107 Lipase OSR6130 Beckman Coulter
(Made in Japan) TQ - ĐB Hộp 4x10ml +4x3.3ml
108 Lipase OSR6230 Beckman Coulter
(Made in Japan) TQ - ĐB Hộp 4x30ml +4x10ml
109 Magnesium OSR6189 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x40ml
110 MC Cal A ODR30037 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 4x2ml
111 Methadone OSR6319 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 2x16ml +2x16ml
112 Microalbumin OSR6167 Beckman Coulter
(Made in USA) TQ-ĐB Hộp 4x15ml +4x5ml
113 Microalbumin Calibrator ODR3024 Beckman Coulter
(Made in USA) TQ-ĐB Hộp 5x1x2ml
114 Myoglobin OSR6168 Beckman Coulter
(Made in Japan) ĐB Hộp 4x12ml +4x9ml
115 Myoglobin Calibrator ODR3025 Beckman Coulter
(Made in Japan) ĐB Hộp 4x1x2ml
116 Opiates OSR6320 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 2x16ml +2x16ml
117 Phenobarbital OSR6413 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 2x16ml +2x16ml
118 Phenytoin OSR6411 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 2x16ml +2x16ml
119 Prealbumin OSR6175 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 4x15ml +4x6.5ml
120 PREALBUMIN CALIBRATOR ODR3029 Beckman Coulter
(Made in Denmark) ĐB Hộp 5x2ml
121 Pyridoxal Phosphate Liquid 60106 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 6x4ml
122 RF Latex OSR61105 Beckman Coulter
(Made in Japan) TQ-ĐB Hộp 4x24ml+4x8ml
123 RF Latex Calibrator ODC0028 Beckman Coulter
(Made in Japan) TQ-ĐB Hộp 5x1ml
124 Serum Protein Multi-Calibrator 1 ODR3021 Beckman Coulter
(Made in USA) ĐB Hộp 6x1x2ml
125 Serum Protein Multi-Calibrator 2 ODR3023 Beckman Coulter
(Made in USA) ĐB Hộp 5x1x2ml
126 Synchron/AU Hemolyzing Reagent mới 472137 Beckman Coulter
(Made in Germany & USA) TQ- ĐB Hộp 1000ml
127 System Calibrator 66300 Beckman Coulter
(Made in USA) TQ Lọ 1x5ml
128 THC OSR6322 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 2x16ml +2x16ml
129 Theophylline OSR6412 Beckman Coulter
(Made in USA) ĐB Hộp 2x16ml +2x16ml
130 Total Bilirubin OSR6212 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x40ml +4x40ml
131 Total Protein OSR6132 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x25ml +4x25ml
132 Total Protein OSR6232 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x48ml +4x48ml
133 Transferrin OSR6152 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 4x7ml +4x8ml
134 Triglyceride OSR61118 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x50ml+4x12.5ml
135 UIBC OSR61205 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 4x27ml+4x6ml+4x3ml+4x2ml
136 Urea/Urea nitrogen OSR6134 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x25ml +4x25ml
137 Urea/Urea nitrogen OSR6234 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x53ml +4x53ml
138 Uric Acid OSR6198 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x30ml+4x12.5ml
139 Uric Acid OSR6298 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x42.3ml+4x17.7ml
140 Urinary/CSF Protein OSR6170 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x19ml+1x3ml
141 Urine Calibrator ODC0025 Beckman Coulter
(Made in Norway) ĐB Hộp 6x8ml
142 Valproic Acid OSR6415 Beckman Coulter
(Made in Ireland) ĐB Hộp 2x12ml +2x9ml
143 Wash Solution ODR2000 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Bình 1x5l
144 α-1 Acidglycoprotein OSR6162 Beckman Coulter
(Made in USA) ĐB Hộp 4x20ml +4x4.5ml
145 α-1 Antitrypsin OSR6163 Beckman Coulter
(Made in USA) ĐB Hộp 4x20ml +4x6.5ml
146 α-Amylase OSR6106 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ Hộp 4x40ml
147 α-Amylase OSR6182 Beckman Coulter
(Made in Ireland) TQ - ĐB Hộp 4x40ml +4x10ml
148 β-2 Microglobulin OSR6151 Beckman Coulter
(Made in Spain) ĐB Hộp 4x10ml +4x8ml


Cty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Kim Hưng
Tel : 028 3834 7789

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
 

Facebook Comment

HTML

Top