Tư Vấn Xét Nghiệm Miễn Phí : 0909 000 966

HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM STA (STAGO - FRANCE)

annalin.sg

New Member
Thanh lý hóa chất xét nghiệm STA - date 2018.
Chi tiết như sau:
STA Cuvette - 1 hộp (6 cuộn)
STA CK Prest 2 - 26 hộp (6 lọ 2ml/hộp)
STA CK Prest 5 - 1 hộp (6 lọ 2ml/hộp)
STA Neoplastine Cl+5 - 149 hộp (6 lọ 5ml /hộp)
Liên hệ: 01276661618 để thêm thông tin và hình ảnh.
*đầy đủ giấy tờ nguồn gốc xuất xứ, được bảo quản tốt.
 

Facebook Comment

HTML

Top