Tư Vấn Xét Nghiệm Miễn Phí : 0909 000 966

Siêu âm tim tâm thất trái B-mode mầu

Chang Tran

Active Member
Siêu âm tim tâm thất trái B-mode mầu

Kỹ thuật siêu âm tim tâm thất trái B-mode mầu.Hình ảnh bốn buồng tim từ mỏm tim ghi nhận ở bệnh nhân bị các biến thể đỉnh của cơ tim phì đại trong siêu âm đen trắng thông thường (trên) và với màu sắc B-mode (dưới). Lưu ý tính chất rõ ràng của phì đại đỉnh trong hình ảnh màu B-mode.
 

Facebook Comment

HTML

Top