Tư Vấn Xét Nghiệm Miễn Phí : 0909 000 966

Chỉ số xét nghiệm huyết học

Chang Tran

Active Member
Chỉ số xét nghiệm huyết học
1. Xét nghiệm máu.
Tên
Chỉ số bình thường
HC
3.8 - 4.5 T/l
BC
4 - 9 G/l. N 55 - 75%, L 25 - 35%.
TC
150 - 300 G/l
HST
140 - 160 g/l
HC lưới.
Nam 0.1 - 1%, nữ 0.5 - 1%
HCT
Nam 0.45 - 0.5 l/l. Nữ 0.4 - 0.45 l/l.
Tốc độ máu lắng
Giờ thứ nhất 4mm; giờ hai: 7mm, giờ ba: 12mm, sau 24 giờ 45mm.

2. Tủy đồ.

a) Tủy đồ bình thường của người việt nam.
- Tủy đồ bình thường của người Việt Nam:
+ Số lượng tế bào tủy 30 - 100 G/l.
+ HC lưới tủy 0.5 - 1%.
+ Mẫu tiểu cầu: 50 - 80 cái/mm3.
- Công thức tế bào có nhân trong tủy xương (%) theo Lavergne đơn giản
Dòng BC hạt
Nguyên tủy bào
Tiền tủy bào
Tủy bào
Hậu tủy bào
BC đa nhân
1-2%
1-2%
16% (trong đó ái toan 2%)
16% (trong đó ái toan 2%)
32% (trong đó ái toan 2%)

Dòng HC
Nguyên HC (có nhân)
16% (trong đó ái kiềm 2%)
Dòng đơn nhân
Đơn nhân
16% (lymphocyte 14 % + monocyte 2%)
- Công thức mẫu tiểu cầu (tỷ lệ %)
+ Nguyên mẫu tiểu cầu: 0 - 0.5.
+ Mẫu tiểu cầu ưa kiểm 5 - 20.
+ Mẫu tiểu cầu ái toan 40 - 60.
+ Mẫu tiểu cầu có hoạt tính tiểu cầu.
b) Cách nhận xét một tủy đồ.
- Nhận định chung.
+ Tủy giàu hay nghèo: số lượng, mật độ.
+ Các loại tế bào đồng nhất hay đa dạng.
+ Có tế bào hay nhóm tế bào bất thường không.
- Nhận định sự phát triển của từng dòng tế bào trong tủy: BC hạt, HC, đơn nhân, mẫu tiểu cầu.
+ Các giai đoạn phát triển có cân đối không?
+ Có hiện tượng tăng sinh bất thường ở một giai đoạn nào hay ức chế trưởng thành ở giai đoạn nào?
+ Có hiện tượng giảm sinh ở giai đoạn non không.
- Nhận định mối tương quan phát triển của các dòng tế bào trong tủy.
+ BC hạt/HC non = 3/1 - 4/1.
+ BC hạt/BC đơn nhân = 4/1 - 5/1.
+ HC non /BC đơn nhân = 1.5/1 - 2/1.
- Nhận định chất lượng các loại tế bào tủy:
+ Hình thái tế bào có thay đổi không.
+ Công thức tế bào có nhân trong tủy (% như trên).
3. Xét nghiệm tế bào hạch.
.
a) Hạch đồ: chỉ thấy được hình thái tế bào mà không thấy được toàn bộ cấu trúc của hạch.
- Công thức tế bào hạch bình thường:
+ Tế bào lưới: 0.2 - 1%.
+ Tế bào dòng lympho: 90 - 99%.
+ Tế bào đơn nhân: 0.5 -2%
+ Tương bào: 0.2 - 0.5%
+ Đại thực bào: 0.5 - 1%.
- Hình ảnh một số bệnh lý:
+ Hạch viêm cấp do nhiễm khuẩn: BC đa nhân trung tính, lymphocyte, đại thực bào.
+ Bệnh BC dòng lympho: giàu tế bào, đơn dạng phần lớn là Lymophocyte, một số ít là lyphoblast - BC lympho mạn, ngược lại là BC lympho cấp.
+ Hodgkin: đa dạng tế bào, đặc biệt có tế bào đặc hiệu Stemberg: kích thước lớn, nhân méo mó chia múi, trong nhân có hạt nhân, nguyên sinh chất rộng bắt màu kiềm.
+ U Lympho ác tính - Hodgkin:
Tăng sinh mạnh tế bào dòng lympho hầu hết cùng tuổi lymphocyte hoặc lymphoblast.
Hình thái tế bào mang đặc điểm tế bào ung thư.
+ Di căn ung thư:nhiều tế bào hình thái ung thư từ nơi khác đến.
b) Sinh thiết hạch: cho biết được toàn bộ sự biến đổi cấu trúc cũng như hình thái tế bào của hạch, có ý nghĩa quyết địn chẩn đoán.
4. Lách đồ

- Lách đồ bình thường:
+ Khoảng 60% tế bào dòng lympho.
+ Mono 30%.
+ BC hạt 20%.
- Khi đánh giá một lách đồ cần xác định:
+ Dị sản tế bào không?
+ Có tế bào bất thường không.
 

Facebook Comment

HTML

Top