Tư Vấn Xét Nghiệm Miễn Phí : 0909 000 966

Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay

ước sản xuất : Anh / Đức /Pakistan
Fanpage ( click vào => ) :
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

Email : vidanmedical1310@gmail.com
Điện thoại : 0938 935 846

STT MÔ TẢ ĐV SL
1 Kẹp bông băng răng cưa FOERSTER-BALLENGER dài 18cm Cái 2
2 Kẹp khăn BACKHAUS dài 8cm Cái 4
3 Cán dao mổ số 3 Cái 1
4 Kéo phẫu thuật tiêu chuẩn thẳng nhọn/cùn, dài 14.5cm Cái 1
5 Kéo IRIS thẳng nhọn/nhọn dài 11.5cm Cái 1
6 Kéo IRIS cong nhọn/nhọn dài 11.5cm Cái 1
7 Kéo phẫu thuật tạo hình KILNER cong 12cm Cái 1
8 Kéo phẫu thuật mảnh METZENBAUM cùn/cùn cong 14.5cm Cái 1
9 Kẹp phẫu tích MC INDOE 15cm Cái 1
10 Kẹp mô GILLIES 1×2 răng dài 15cm Cái 1
11 Kẹp phẫu tích ADSON dài 12cm Cái 1
12 Kẹp mô ADSON 1×2 răng dài 12cm Cái 1
13 Kẹp mô ALLIS 4×5 răng dài 15cm Cái 2
14 Kẹp mạch máu MICRO-MOSQUITO thẳng dài 12cm Cái 4
15 Kẹp mạch máu MICRO-MOSQUITO cong dài 12cm Cái 2
16 Kẹp mạch máu MICRO-MOSQUITO 1×2 răng thẳng dài 12cm Cái 2
17 Kẹp giữ kim HALSEY dài 13cm Cái 2
18 Kim dẫn chỉ trái KRONECKER dài 15cm Cái 1
19 Thìa nạo xương VOLKMANN hình 0.0000 Cái 1
20 Que thăm 11cm, 1mm Cái 1
21 Kẹp xoang LISTER dài 16cm Cái 1
22 Ống hút PLESTER 2.0mm Cái 1
23 Móc mảnh GILLIES hình 1 dài 18cm Cái 2
24 Banh cùn 1 răng dài 16cm Cái 2
25 Banh sắc 2 răng dài 16cm Cái 2
26 Banh BABY-SENN-MILLER sắc dài 15cm Cái 2
27 Thước đo kim loại 15cm Cái 1
28 Chỉ dẫn bàn tay cho người lớn Cái 1
29 Kẹp mạch máu ROCHESTER-PEAN thẳng dài 16cm Cái 8
30 Luồn chỉ KONIG 3mm dài 19.5cm Cái 1
31 Banh WEITLANER sắc dài 13cm Cái 1
 

Facebook Comment

HTML

Top