Tư Vấn Xét Nghiệm Miễn Phí : 0909 000 966

Điều trị Viêm mào tinh

Chang Tran

Active Member
Điều trị Viêm mào tinh

Tác nhân gây bệnh
Điều trị đường tiêm chích chọn lựa hàng đầu
Điều trị đường tiêm chích chọn lựa thay thế
Điều trị đường uống hoặc đổi từ đường chích sang đường uống
Viêm mào tinh cấp người trẻ
C.trachomatis
Doxycyline 200mg (IV) q 12h x 3 ngày, sau đó 100mg (IV) q 12h x 4 ngày
Ciprofloxacin 400mg (IV) q 12h x 7 ngày
Hoặc
Gatifloxacin 400mg (IV) q 24h x 7 ngày
Hoặc
Levofloxacin 500mg (IV) q 24h x 7 ngày
Doxycyline 200mg (po) q 12h x 3 ngày, sau đó 100mg (po) q 12h x 4 ngày
Hoặc
Azithromycin 1 g (po) x 1 liều
Hoặc
Ciprofloxacin 500mg (po) q 12h x 7 ngày
Hoặc
Gatifloxacin 400mg (po) q 24h x 7 ngày
Hoặc
Levofloxacin 500mg (po) q 24h x 7 ngày
Người trẻ tuổi
P.aeruginosa
Cefepime 2g (IV) q 8h x 10 ngày
Hoặc
Piperacillin/tazo-bactam 4g (IV) q 8h x 10 ngày
Ciprofloxacin 400mg (IV) q 12h x 10 ngày
Ciprofloxacin 750mg (IV) q 12h x 7 ngày
Viêm mào tinh mạn
M.tuberculosis
B.dermatiditis
Điều trị giống nhiễm lao phổi hoặc nhiễm blastomyces

Thời gian điều trị là tổng thời gian dùng thuốc qua đường tiêm chích , đường uống hoặc đường tiêm chích và đường uống. Đa số bệnh nhân dùn thuốc qua đường tiêm chíchnếu uống được nên chuyển qua đường uống ngay khi có cải thiện về lâm sàng (thường < 72 giờ).
Viêm mào tinh cấp (C. trachomatis, P.aeruginosa)
Triệu chứng: đau tinh hoàn một bên cấp tính, có thể kèm sốt.
Chẩn đoán: siêu âm bìu để loại trừ soắn thừng tinh hoặc bướu tinh hoàn.
Chú ý: bệnh lý viêm mạch (như viêm đa động mạch dạng nút) và lymphoma cũng có biểu hiện lâm sàng tương tự.
Điều trị: giống như điều trị nhiễm lao phổi hoặc nhiễm blastomyces.
Tiên lượng: tương đối tốt .
 

Facebook Comment

HTML

Top